Arbetskraften som strömmar in från Sverige från Polen har redan blivit ett faktum. I varje stad under dagen är det…

Medicinsk marijuana har funnits på marknaden under en längre tid, vilket, som namnet antyder, är att hjälpa patienter i behandlingsprocessen.…