Medicinsk marijuana har funnits på marknaden under en längre tid, vilket, som namnet antyder, är att hjälpa patienter i behandlingsprocessen.…