Księgowość

4 minutes, 6 seconds Read

Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia.

Kursy księgowe online
Kursy księgowe online

W artykule spotkamy się z pojęciem ksiąg rachunkowych są prowadzone na podstawie dowodów księgowych, ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym . Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia odpowiedniej formy rachunkowości zgodnie z prowadzonym rodzajem działalności.

Księgowość uproszona oznacza osobistą odpowiedzialność, brak odrębnej osobowości prawnej oraz kapitał własny.

Pełna księgowość to bardziej rozwinięty i skomplikowany sposób prowadzenia ewidencji naszej firmy.

Ewidencja taka obejmuje przychody oraz koszty firmy, stan oraz majątek całego przedsiębiorstwa w tym również wyposażenie, towar, stan kont oraz gotówki.

Jak wyżej wspomniałem jest to skomplikowany system ewidencjonowania jednak jest również dokładny i dzięki temu w sposób najbardziej autentyczny odzwierciedla sytuację finansową firmy. W przepisach nie ma narzuconego rodzaju księgowania i sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym.

biura księgowe i bira rachunkowe
biura księgowe i bira rachunkowe

Z własnego doświadczenia dodam, że niektóre formy należy stosować w swoim przedsiębiorstwie po, mimo że większości jedynie można. Ważne jest, aby na początku określić nasze przedsiębiorstwo, ponieważ do pewnego stopnia rozwoju niektóre formy księgowania są możliwe inne natomiast inne już nie. Podstawą jest fakt, że do tego rodzaju rozliczeń są zobowiązane osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie z zastrzeżeniem, że ich przychód za ubiegły rok wynosi minimum półtora miliona euro. Oznacza to, że jeżeli przychody nie osiągnęły takiej wartości to pełna księgowość nie jest wymagana i można skorzystać z innej formy rozliczenia. Przy obliczaniu kwoty takiego podatku bierze się pod uwagę zakres naszej działalności, liczbę pracowników czy chociażby liczbę mieszkańców miejscowości, w jakiej prowadzimy działalność. Warto pamiętać, że jeżeli chcemy skorzystać z tak owej karty to musimy prowadzić działalność gospodarczą wymienioną z artykułu 23.1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Drugą opcją jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, tutaj mamy do czynienia z określoną stawką podatku, której wysokość jest zależna od rodzaju naszej działalności gospodarczej. Krótko ujmując podatek, jaki przyjdzie nam zapłacić obliczany jest na bazie naszego dochodu. Należy jednak dodać, że możemy skorzystać z tej opcji pod warunkiem, że nie przekroczymy limitu 250 tysięcy euro za rok poprzedni.

Rachunkowość Łódź
Rachunkowość Łódź

Ostatnią formą opodatkowania jest księga przychodów i rozchodów. Podatek płacony jest od osiągniętych dochodów, przy czym dochód rozumiany jest, jako przychód pomniejszony o koszty. Co więcej, jeżeli podatek nie wyjdzie do zapłaty to nie my, jako przedsiębiorcy nie musimy tego zgłaszać. Wcześniej wspomniałem o czymś takim jak pełna księgowość. Otóż, jeżeli zdecydujemy się przekształcić naszą działalność w spółkę akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę komandytową musimy przejść na pełną księgowość. Ponad to pełna księgowość obowiązuje przedsiębiorców, których przychód netto ze sprzedaży produktów i operacji finansowych przekroczył dwa miliony euro (w przeliczeniu na złotówki). Podsumowując, jeżeli przekroczymy wyżej wspomnianą kwotę lub będziemy prowadzić wyżej wymienioną spółkę to wówczas obowiązuje nas pełna księgowość.  Wiąże się to z większymi obowiązkami ewidencji wszelkich operacji gospodarczych naszej firmy.

Rachunkowość to nie tylko przykre podatki, ale także przyjemne zwroty podatków i tym podobne smaczki. Świat finansów jest wspaniały, dlatego zawsze zachęcam każdego, z kim mam okazję rozmawiać do pogłębiania swojej wiedzy na ten temat. Nadmienię tylko, że jeżeli prowadzisz własną firmę to, jeżeli czytając ten artykuł czułeś się zagubiony to z pewnością powinieneś poprosić o pomoc księgowego, ponieważ faktem jest, że z urzędem skarbowym nie warto zadzierać i lepiej spełniać wszystkie normy jak są narzucane.

 

Similar Posts