Potrzeby starszego człowieka

4 minutes, 15 seconds Read

Osoby starsze zmagają się z obniżoną sprawnością, chorobami przewlekłymi, schorzeniami związanymi z utratą pamięci. W Polsce działają prywatne i samorządowe domy dla seniorów. Przebywa w nich ok. 100 tysięcy mieszkańców. Zapotrzebowanie na domy opieki dla osób starszych rośnie, a Ministerstwo Pracy szacuje, że do 2035 roku osób starszych będzie nawet 4 miliony. Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb seniorów będzie ogromne.  Z domów opieki w przyszłości może korzystać nawet 7% seniorów, czyli tyle, co w Europie Zachodniej.

Zmiana nastawienia społecznego wobec domów opieki seniora

Jeszcze dwie dekady temu umieszczanie osób starszych w domach seniora było tematem tabu. Społeczeństwo miało zdecydowanie negatywne nastawienie do domów dla seniorów.  Panowało przekonanie, że jest porzucanie bliskich i przerzucanie obowiązku rodziny na państwo. Obecnie zmienia się nastawienie społeczne placówek opieki długoterminowej nad osobami w podeszłym wieku. Seniorzy i ich najbliżsi mają coraz większe zaufanie do domów opieki i mają mniej oporów przed korzystaniem z ich usług. Przyczyną zmiany nastawienia społecznego wobec domów dla seniorów jest wzrost zamożności społeczeństwa i chęć zapewniania najbliższym jak najlepszej fachowej opieki. W dużych miastach mieszkańcom łatwiej jest podjąć decyzję  o skorzystaniu z opieki domów dla seniorów. W przypadku schorzeń skutkujących niepełnosprawnością fachowa opieka jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż opieka niedoświadczonych, choć najbliższych osób. Drugą przyczyną wzrostu zainteresowania opieką długoterminową dla osób starszych, jest emigracja. Osoby pracujące za granicą są skłonne płacić pobyt starszych rodziców lub dziadków w domu dla seniora, ponieważ chcą mieć pewność, że senior ma wszystko, czego potrzebuje i towarzystwo ludzi w swoim wieku. W mniejszych miejscowościach cały czas istnieje presja, aby sprawować opiekę nawet nad bardzo schorowaną osobą w domu http://wiejskieklimaty.net/dom-opieki-dla-osob-starszych-zachodniopomorskie. W  niewielkich ośrodkach jest mniej domów opieki dla seniorów. Wiele rodzin nie bierze tej opcji pod uwagę nawet przy najcięższych chorobach. W Polsce coraz częściej powstają prywatne domy dla seniorów i to w doskonałych lokalizacjach, np.: przy uzdrowiskach lub w miejscowościach turystycznych.

Oczekiwania pensjonariuszy wobec domów opieki

Osoby starsze mają potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem. Narzekają na samotność, oczekują wspólnych zajęć i rozmów. Z drugiej strony pragną zachowania prywatności.  Kontakty z innymi i poczucie prywatności są równie ważne. Od domu dla seniorów, pensjonariusze oczekują elastycznego rytmu dnia , poczucia wspólnoty i kameralnej atmosfery. Dla zachowania prywatności ważne jest, żeby w pokoju były nie więcej niż 3 osoby. Niektórzy podopieczni oczekują  jednoosobowych sal. Jest to jednak dodatkowa usługa wiążąca się z wyższymi kosztami pobytu. Seniorom zależy na zachowaniu sprawności fizycznej i samodzielności. Nawet podlewanie kwiatów, spacer, pieczenie ciastek poprawia ich kondycję fizyczną i daje poczucie zadowolenia. Wśród pensjonariuszy ośrodków dla seniorów są także osoby, które utraciły sprawność z powodu pogarszającego się stanu zdrowia i oczekują przede wszystkich zachowania ich godności, poszanowania prywatności i poprawienie jakości życia.

Kameralna atmosfera i sprawność fizyczna

Najważniejszymi potrzebami starszego człowieka, który zamieszkał w domu dla seniorów, jest kameralna atmosfera i sprawność fizyczna.  Ludzie w wieku senioralnym oczekują, że zajęcia grupowe będą odbywały się w grupach do 20 osób, ponieważ wtedy nie odczuwają lęku i łatwiej nawiązują przyjaźnie oraz mają lepszą relację z personelem. W kameralnej grupie rzadziej dochodzi do zachowań na depresję. Atmosfera w placówce poprawia się, kiedy personel docenia starsze osoby i korzysta z ich rękodzieła, np.: z wyszywanych serwetek, czy pomalowanych przez nich kubków. Seniorzy czują się wtedy dowartościowani, lepiej ze sobą współpracują i są szczęśliwsi http://wiejskieklimaty.net/dom-opieki-szczecin. Osoby starsze chcą jak najdłużej zachować sprawność fizyczną. Dlatego, dopóki podopieczny potrafi zrobić samodzielnie, chociaż parę kroków, nie należy sadzać takiej osoby na stałe na wózek inwalidzki. Badania wykazały, że posadzenie osoby chodzącej na wózku inwalidzkim znacznie pogarsza jej stan psychiczny i fizyczny. Starsi ludzie nie lubią, kiedy opieka w domu dla seniora sprowadza się jedynie do kwestii medycznych i zagwarantowania im bezpieczeństwa. Chcą czuć się jak u siebie w domu. Jeżeli stan zdrowia seniora pozwala na aktywność fizyczną, to taka osoba powinna, jak najdłużej poruszać się samodzielnie i wykonywać proste czynności życiowe, np.: ubranie się, przygotowanie kanapki, podlanie kwiatów.

Po latach złej opinii o domach dla seniorów nastał czas, kiedy ludzie zaufali tej formie opieki nad najstarszymi członkami rodziny. Najważniejsze, aby nie zostawiać starszej osoby samej w domu opieki, ale cały czas mieć kontakt z seniorem i jak najczęściej odwiedzać. Nawet najlepsza opieka i nowi przyjaciele nie zastąpią stałego kontaktu  z dziećmi i wnukami.

Similar Posts