szkoły muzyczne
Szkoła muzyczna

Szkoła muzyczna – ile kosztuje nauka?

4 minutes, 18 seconds Read

Nauka w szkole muzycznej niesie ze sobą wiele korzyści. Należą do nich nie tylko zdobycie wszechstronnego muzycznego wykształcenia czy nauka gry na instrumencie, ale również sztuka opanowania tremy, pracy w grupie, a nawet organizacji. Jak jednak wygląda to w praktyce – czy żeby zapewnić dziecku taką edukację musisz mieć odpowiednio gruby portfel czy publiczne szkoły pozwalają na bezpłatną naukę? Odpowiadamy na najważniejsze kwestie dotyczące kosztów nauki w szkole muzycznej.

Szkoły muzyczne, tak samo jak szkoły ogólnokształcące, dzielą się na prywatne i publiczne. I tak jak w innych szkołach, tak i w tym wypadku koszta nauki znacząco się od siebie różnią – dlatego szkoły muzyczne publiczne i prywatne zostaną omówione odrębnie.

Koszt nauki w szkole muzycznej prywatnej pierwszego stopnia

szkoły muzyczne

W przypadku nauki w szkołach prywatnych cena za naukę rośnie razem ze stopniem edukacji. Zależnie od wieku, w którym dziecko przystępuje do nauki, nauka na pierwszym stopniu trwa od czterech do sześciu lat. 

Nauka w cyklu sześcioletnim kosztuje około 500 złotych podczas pierwszych trzech lat nauki i 600 złotych od czwartej do szóstej klasy. Z kolei koszty edukacji w trybie czteroletnim wynoszą odpowiednio około 500 złotych podczas pierwszego roku i 600 złotych przez każdy miesiąc przez kolejne trzy lata – albo około 600 złotych przez wszystkie lata nauki; cenę ustala osobno każda szkoła, powyższe są wyłącznie orientacyjne.

Prywatne szkoły muzyczne pobierają czesne wyłącznie przez dziesięć miesięcy nauki, dzięki czemu okres wakacyjny jest wolny od opłat. Z kolei przez resztę czasu, bez względu na liczbę świąt i dni wolnych, czesne zawsze wynosi tyle samo.

Należy pamiętać również o konieczności zapłaty jednorazowego wpisowego, który zazwyczaj wynosi równowartość zapłaty za pierwszy miesiąc nauki.

Szkoła muzyczna prywatna drugiego stopnia – czesne

Do szkół muzycznych drugiego stopnia przyjmowani są kandydaci od 10-tego do 21-ego roku życia, którzy pomyślnie przeszli egzaminy wstępne. Koszta przyjęcia do szkoły z reguły zależne są od kierunku, na który zapisuje się uczeń; do najpopularniejszych należą instrumentalistyka oraz wokalistyka, niektóre szkoły oferują również kierunek rytmiki. Chociaż nauka może trwać albo sześć, albo cztery lata, wysokość czesnego nie zmienia się przez kolejne lata. 

Opłata za rok nauki na instrumentalistyce to około 7000 złotych (700 złotych na miesiąc), z kolei kandydaci na wokalistykę muszą liczyć się z czesnym wynoszącym mniej więcej 8000 złotych rocznie, czyli 800 złotych na miesiąc.

Koszta nauki indywidualnej w szkoła muzyczna

Większość szkół muzycznych oferuje naukę gry śpiewu albo gry na instrumencie indywidualnie, w wymiarze jednej albo dwóch godzin w tygodniu. Tego rodzaju zajęcia, w przeciwieństwie do standardowej nauki w szkole muzycznej, nie zawierają zajęć teoretycznych. 

Miesięczna opłata za półgodzinną lekcję raz na tydzień kosztuje około 200 złotych, za dwie – 400 złotych. Z kolei przy lekcjach 45-minutowych cztery lekcje na miesiąc kosztują około 300 złotych, zaś osiem – 450 złotych. Nie są to więc opłaty zbyt mocno różniące się od zwykłego czesnego, zwłaszcza przy dwóch lekcjach na tydzień, jednak tego typu rozwiązanie wydaje się dobrym wyjściem dla osób, które nie mają w tygodniu zbyt wiele czasu wolnego.

Poza tym wiele szkół oferuje zajęcia dla dzieci zbyt małych na rozpoczęcie nauki pierwszego stopnia; tego rodzaju „muzyczne przedszkole” kosztuje od 100 do 200 złotych na miesiąc.

Szkoła muzyczna publiczna – opłaty

Bez względu na stopień szkoły muzycznej nauka w publicznych placówkach jest całkowicie bezpłatna. Zamiast typowego czesnego uiszczane są za to inne miesięczne opłaty; należą do nich:

  • fundusz muzyczny (około 30 złotych na miesiąc);
  • komitet rodzicielski (około 10 złotych na miesiąc);
  • wypożyczenie instrumentu (jedynie w wypadku, jeżeli uczeń nie posiada go na własność w domu – wyłączone są z tego instrumenty, których nie można swobodnie przenieść, jak na przykład pianino) (15 złotych na miesiąc).

Rodzice płacą wyżej wymienione pieniądze jedynie w miesiącach nauki szkolnej, czyli poza okresem wakacji – dziesięć razy w roku.

Dodatkowe opłaty

Zarówno szkoły muzyczne http://www.animato.szczecin.pl/ prywatne jak i prywatne nie są wolne od opłat wykraczających poza samą edukację. Należą do nich przede wszystkim wyjazdy na konkursy muzyczne – kosztuje nie tylko wpisowe, ale również przejazd oraz nocleg, jeżeli konkurs trwa dłużej niż jeden dzień. Wpisowe kosztuje zazwyczaj nie więcej niż 100 złotych, jednak sam dojazd i ewentualny nocleg mogą wyjść o wiele drożej. 

Do tego dochodzą koszty związane z utrzymaniem instrumentu w dobrym stanie (na przykład kupno nowych strun do gitary), zeszytami do nut czy książkami i podręcznikami. Tego rodzaju opłaty mogą łącznie sięgnąć od 200 do nawet 500 złotych na miesiąc i koniecznie trzeba wziąć te koszta pod uwagę przed posłaniem dziecka do szkoły muzycznej.

Similar Posts