przesiewacz do gruzu

Przesiewacz do gruzu

4 minutes, 18 seconds Read

Istotnym czynnikiem uzyskania wysokiej jakości mieszanki w budownictwie jest zaopatrzenie placu budowy w kruszywo podzielone na niezbędne frakcje. Przy wydobyciu surowców naturalnych rozdrobniony materiał nie zawsze jest produktem docelowym nadającym się do użytku przemysłowego. W naturze występują różne rodzaje piasku, tłucznia kamiennego, gruzu. Różnią się zawartością cząstek gliny i pyłu w swoim składzie, a także modułem wielkości, dzięki czemu mają różnorodne zastosowanie w budownictwie. Jego częścią jest gruz budowlany w skład, którego wchodzi: ceramika, tynk, beton, piasek i ziemia. Z tego powodu musi zostać posortowany i wykorzystany, jako kruszywo budowlane. Do tego niezbędny jest przesiewacz do gruzu, oddzielający od siebie poszczególne frakcje.

Co to jest przesiewacz do gruzu?

Współczesny rynek urządzeń sortujących jest dość poważnie nasycony różnego rodzaju sprzętem, w tym różnego rodzaju wibracyjnymi przesiewaczami do gruzu. Istnieje możliwość zainstalowania większej ilości sit, co pozwala na przesiewanie materiału od dwóch do czterech frakcji, w zależności od wykonywanego zadania. Sito wibracyjne to spawana przestrzenna prostokątna konstrukcja metalowa, składająca się z podstawy i ruchomej ramy.
Ruchoma rama składa się z prostokątnych części metalowej siatki, połączonych listwą za pomocą śrub, metalowe boki są z trzech stron przymocowane do krawędzi za pomocą narożnika i śrub, z czwartej strony znajduje się taca do rozładunku nieprzesianego materiału. Przesiewacze do gruzu sprawdzają się doskonale nie tylko na budowie, ale również w kopalniach i kamieniołomach.

Jak pracuje przesiewacz do gruzu?

Przesiewacz do gruzu służy do pyłoszczelnego sortowania suchych materiałów sypkich według wielkości cząstek. W wersji podstawowej przesiewacz wyposażony jest w dwie powierzchnie przesiewające umieszczone jedna nad drugą w postaci zdejmowanych ram z naciągniętymi na nich sitkami. Dzieląc sekwencyjnie materiał poruszający się po nich na frakcje, które są wyładowywane przez tace wyjściowe na końcu i do leja odbiorczego pod przesiewaczem. Siła napędowa oraz ich kąt nachylenia są regulowane. Rozmiary ogniw i materiał oczek dobierane są po uzgodnieniu z klientem.

Przesiewacze wibracyjne do ziemi przeznaczone są do szybkiej separacji na frakcje, a także mechanicznej separacji zanieczyszczeń z materiału. Gruz może być podawany do przesiewacza w sposób ciągły za pomocą przenośnika, ładowarki próżniowej, bezpośrednio z mieszalnika i innych urządzeń lub ręcznie przez pracownika. Produkt wchodzi do przesiewacza wibracyjnego przez wyznaczony otwór, a następnie wchodzi do bębna wibracyjnego. Przesiewacz wibracyjny rozdziela materiały sypkie na klasy wielkości oddziela kawałki o określonej wielkości od masy całkowitej. Oznacza to, że im większe cząstki, tym wyżej znajdują się na przesiewaczach na sicie, mniejsze cząstki wpadają na sito dolne, gdzie są przesiewane dalej od sita do jeszcze mniejszych rozmiarów.

Zobacz :

Inne rodzaje przesiewaczy do gruzu

Przesiewacze z wytrząsarką obrotową (także przesiewacze do torfu) nadają się do przesiewania i sortowania produktów pylistych głównie do wstępnego oczyszczania surowców, górnictwie, budownictwie. Pod wpływem ruchu okrężnego, począwszy od końca podającego korpusu sita do mechanizmu podającego, surowce są równomiernie rozprowadzane na całej szerokości pokrywy sita i są automatycznie sortowane. Zatem mniejsze cząstki surowca szybko przechodzą przez dolne sito, podczas gdy większe cząstki surowca, które pozostają na górnym sicie, przemieszczają się do dolnego końca (końca wyładowczego) wzdłuż nachylonej powierzchni korpusu sita. Ponieważ podczas ruchu nie ma mieszania ani pionowych skoków, małe cząstki są zawsze mocno dociskane do pokrywy sita i za każdym razem można je przesiać przez sito górne.

Gruz należy do materiałów, które trzeba sortować według wielkości. Pokruszony kamień jest przesiewany przy użyciu przesiewaczy bębnowych, w których określona jest maksymalna wielkość gruzu w milimetrach. Sita posiadają różne rozmiary otworów. W czasie przesiewania pokruszony gruz jest rozmieszczany warstwami, przy czym mniejsze elementy spadają w dół, a duże kawałki gruzu pozostają na górze. Dzięki temu gruz jest sortowany zgodnie z obowiązującymi normami, czyli kruszony kamień różni się wielkością elementów.

Frakcje i rodzaje gruzu

Mały rozmiar gruzu posiada dobre właściwości techniczne i jest używany do mieszanki betonowej wykorzystywanej przy powstawaniu dużych konstrukcji. Gruz granitowy jest niezwykle wytrzymały i bardzo odporny na zimno, dlatego znajduje zastosowanie np. przy układaniu nawierzchni lotniska. Średniej wielkości frakcje gruzu służą do wylewania fundamentów po budynki, układania bruku na parkingach. Im większe kamienie tym lepsza ich wytrzymałość, taki gruz służy do budowy dróg i wznoszenia dużych konstrukcji. Gruz granitowy o największych rozmiarach jest stosowany przy budowie zapór. Może być również używany do wykańczania piwnic, brukowania. Dobrze sprawdza się dwupokładowy przesiewacz do gruzu, napędzany elektrowibratorem.

Similar Posts